Άρθρο από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιών

Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019 10:50
Άρθρο από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιών

Αν μια έγκυος γυναίκα που κάπνιζε επιλέξει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τσιγάρο (να ατμίζει) και αυτό τη βοηθά να διακόψει το κάπνισμα και να παραμείνει απαλλαγμένη από τον καπνό, θα πρέπει να έχει τη στήριξη για να το κάνει”

Δήλωση Θέσης
Υποστήριξη για τη διακοπή του καπνίσματος στην εγκυμοσύνη
Προώθηση • Υποστήριξη • Επιρροή

Θέση του RCM (Royal College of Midwives)

 • Η διακοπή του καπνίσματος είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα και ο σύντροφός της για να προστατεύσει την υγεία του μωρού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και πέραν αυτής. Η εγκυμοσύνη είναι μια ευκαιρία για σημαντική βελτίωση της υγείας.
 • Και τα τέσσερα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν σήμερα σαφείς πολιτικές για τη μείωση του καπνίσματος κατά την εγκυμοσύνη και οι φιλοδοξίες τους μπορούν να πραγματοποιηθούν με επαρκείς πόρους και πολιτική βούληση
 • Όλες οι μαίες και οι εργαζόμενοι στην υποστήριξη της μητρότητας πρέπει να είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση και ικανοί να συζητήσουν για το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως αυτές που περιέχονται στις πολύ σύντομες συμβουλές (VBA) για την εκπαίδευση των εγκύων γυναικών, μέσω της πλατφόρμας i-learn του RCM7
 • Οι ειδικοί στην υποστήριξη για το σταμάτημα του καπνίσματος πρέπει να είναι στη διάθεση των εγκύων σε όλες τις Εγκαταστάσεις και τις Επιτροπές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδικοί σύμβουλοι για το σταμάτημα του καπνίσματος πρέπει να συμβαδίζουν και να περιλαμβάνουν μέλη ομάδων μητρότητας. Η χρηματοδότηση για αυτή την υποστήριξη πρέπει να είναι συνεπής και βιώσιμη. Δεδομένου ότι το κάπνισμα αποτελεί δείκτη ανισότητας, οι ρυθμίσεις για τους πόρους πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τοπικές ανάγκες.
 • Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να προσφέρεται υποστήριξη ειδικών για τη διακοπή του καπνίσματος σε βάση “εξαίρεσης”. Για τους καπνιστές είναι έως και τέσσερις φορές περισσότερο πιθανό να διακόψουν με επιτυχία χρησιμοποιώντας βοήθεια από εκπαιδευμένο επαγγελματία, σε σύγκριση με το να το έκαναν μόνοι τους.
 • Η Θεραπεία Αντικατάστασης Νικοτίνης είναι ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη και πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία στις γυναίκες και στους συντρόφους τους, για να μεγιστοποιήσουν τη χρήση τους ως βοήθημα διακοπής
 • Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν μερικές τοξίνες, αλλά σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που βρέθηκαν στον καπνό του τσιγάρου. Αν μια έγκυος γυναίκα που κάπνιζε επιλέξει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τσιγάρο (να ατμίζει) και αυτό τη βοηθά να διακόψει το κάπνισμα και να παραμείνει απαλλαγμένη από τον καπνό, θα πρέπει να έχει τη στήριξη για να το κάνει
 • Εάν μια γυναίκα έχει μεταβεί ολοκληρωτικά στο άτμισμα και δεν καπνίζει καθόλου, πρέπει να καταγράφεται ως μη καπνίστρια.
 • Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών τσιγάρων, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον θηλασμό. Το "άτμισμα" θα πρέπει να συνεχιστεί εάν είναι χρήσιμο για να σταματήσει κάποιος το κάπνισμα και να παραμείνει χωρίς καπνό.
 • Πρέπει να ενθαρρυνθούν καινοτόμα και αποτελεσματικά μοντέλα φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων παροχής κινήτρων, και να μοιραστούν οι βέλτιστες πρακτικές.
 • Το προσωπικό του NHS που καπνίζει πρέπει να έχει πρόσβαση στην υποστήριξη διακοπής του καπνίσματος και να του δοθεί χρόνος για να παρευρεθεί σε ραντεβού όπου είναι αναγκαίο και κατάλληλο
 • Το NHS (ΕΣΥ) πρέπει να διατηρεί τις εγκαταστάσεις του ως τοποθεσίες χωρίς καπνό με τρόπο αποτελεσματικό

Δήλωση Θέσης

Υποστήριξη για τη διακοπή του καπνίσματος στην εγκυμοσύνη
Υπόβαθρο και Πλαίσιο
Ποσοστά καπνίσματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: τελευταία εθνικά στοιχεία

Σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν για τη μείωση των ποσοστών καπνίσματος μεταξύ των εγκύων γυναικών. Το 15% και 16% των εγκύων καπνιστριών στη Βόρεια Ιρλανδία και Ουαλία αντίστοιχα εξακολουθούν να καπνίζουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και πάνω από το 10% των γυναικών στην Αγγλία καταγράφεται πως καπνίζουν την ώρα του τοκετού.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά του καπνίσματος της μητέρας, ανάλογα με την ηλικία, την εθνικότητα και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Τα ποσοστά καπνίσματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι 5 φορές μεγαλύτερα στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αγγλίας από ότι στις λιγότερο στερημένες (20% και 4% αντιστοίχως).

Σύμφωνα με το Scottish Index of Multiple Deprivation (SIMD), το 29,8% των εγκύων γυναικών στο πιο μειονεκτικό ποσοστό πληθυσμού είναι καπνίστριες στην αρχή σε σύγκριση με το 6% των γυναικών στα λιγότερο στερημένα ποσοστά του SIMD.

Συνεπώς, οι εθνικές πρωτοβουλίες για τη μείωση του καπνίσματος κατά την εγκυμοσύνη θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.

Επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία

Το κάπνισμα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αποβολής, θνησιγένειας, αιφνίδιο θάνατο του βρέφους και ανωμαλίες γέννησης. Το κάπνισμα επίσης βλάπτει την υγεία μιας μητέρας και σχετίζεται με τους κινδύνους της μητέρας στην εγκυμοσύνη, όπως η αποκοπή του πλακούντα και η εκλαμψία.

Τα μωρά που γεννιούνται από μητέρες που καπνίζουν και διακόπτουν στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης,έχουν ποσοστά μικρά κατά την κύηση, θνησιγένειας, πρόωρης γέννησης, χαμηλού βάρους κατά τη γέννηση, τα ίδια ή κοντά σε εκείνα των μη καπνιστριών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η διακοπή του καπνίσματος στις αρχές της εγκυμοσύνης, μπορεί να αποτρέψει σχεδόν αποκλειστικά τις δυσμενείς επιπτώσεις.

Μέθοδοι διακοπής και βοηθήματα

Στην πρώτη επίσκεψη μητρότητας όπως ονομάζεται, παρέχεται από τις μαίες σε όλες τις γυναίκες μια δοκιμή αναπνοής από μονοξείδιο του άνθρακα (CO), καθώς και σε όλα τα επερχόμενα ραντεβού σύμφωνα με την καθοδήγηση του NICE (Εθνικό Ινστιτούτο Φροντίδας και Αρίστευσης). Οι παρακολουθήσεις πρέπει να απασχολούν επαρκή αριθμό προσωπικού και να συντηρούνται καταλλήλως.

Έχει αποδειχτεί πως η συμπεριφορική υποστήριξη βοηθά τις εγκύους να διακόψουν το κάπνισμα. Το RCM γνωρίζει ότι καινοτόμα προγράμματα στήριξης επιτυγχάνουν καλά αποτελέσματα και ότι η εντατική, προσαρμοσμένη υποστήριξη απαιτεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα του RCM διαπίστωσε ότι σχεδόν το 70% των Επικεφαλής της Μαιευτικής δεν περιελάμβαναν ούτε μια μαία στην ομάδα τους που να ειδικεύεται στη διακοπή του καπνίσματος.

Η Θεραπεία Αντικατάστασης Νικοτίνης (NRT) είναι ένα αποτελεσματικό βοήθημα στη διακοπή του καπνίσματος και έχει λάβει άδεια για χρήση κατά την εγκυμοσύνη. Ενώ μελέτες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους μεμονωμένα, κυρίως λόγω προβλημάτων συμμόρφωσης, συνιστάται ευρέως σε συνδυασμό με υποστήριξη συμπεριφοράς για να βοηθήσουν τις γυναίκες να διακόψουν και να παραμείνουν απαλλαγμένες από τον καπνό. Το RCM ζητά πιο αφοσιωμένη έρευνα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτών των βοηθημάτων για να στηριχτεί πάνω σε τεκμηριωμένα στοιχεία.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή το “άτμισμα” χρησιμοποιούνται με αυξανόμενη συχνότητα από καπνιστές που επιθυμούν να περιορίσουν ή να σταματήσουν το κάπνισμα. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι είναι χρήσιμα στη διακοπή και υπάρχει σημαντική μείωση της έκθεσης σε επιβλαβείς τοξίνες αν ένα άτομο μεταβεί πλήρως σε αυτά.

Οι έγκυες γυναίκες μεταβολίζουν τη νικοτίνη γρηγορότερα από τους άλλους καπνιστές και μπορεί να χρειαστούν υψηλότερες δόσεις νικοτίνης που να χορηγούνται με ταχύτερο ρυθμό από ότι μπορούν τα τυποποιημένα παρασκευάσματα NRT. Αν και η νικοτίνη από το άτμισμα διαπερνά τον πλακούντα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν περιέχουν τα άλλα τοξικά συστατικά που βρίσκονται στον καπνό τσιγάρων. Παρόλο που η νικοτίνη είναι το εθιστικό συστατικό μέσα στα τσιγάρα, φέρει ελάχιστο κίνδυνο για βλάβη στην υγεία.

Ενώ τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι εντελώς ακίνδυνα, το Royal College of Physicians εκτιμά ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πιθανό να φέρουν το πολύ το 5% του κινδύνου του καπνίσματος καπνού. Δεν είναι αβλαβή, καθώς ο ατμός που παράγουν περιέχει μερικές τοξίνες, αλλά μελέτες έχουν δείξει ότι αυτές είναι σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που βρίσκονται στον καπνό του τσιγάρου.

Το RCM πιστεύει ότι υπάρχουν ισχυροί λόγοι για δοκιμή της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών τσιγάρων ως θεραπεία διακοπής του καπνίσματος στις εγκύους και μια τυχαιοποιημένη δοκιμή ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ισχυρά στοιχεία δείχνουν τώρα ότι σχεδιασμοί οικονομικών κινήτρων είναι αποτελεσματικοί στην υποστήριξη της διακοπής των γυναικών, ιδιαίτερα όταν απευθύνονται σε κοινότητες με υψηλά ποσοστά καπνίσματος. Τέτοια σχέδια παρέχουν κουπόνια που ενθαρρύνουν τη συνέχιση και δέσμευση με τα προγράμματα διακοπής και μπορεί να έχουν ευρύτερο αντίκτυπο στα νοικοκυριά όπου ζουν οι γυναίκες.

Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας απαλλαγμένο από τον καπνό

Το προσωπικό του NHS που καπνίζει είναι πιο πιθανό να έχει απουσίες λόγω ασθένειας που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή φροντίδας και στον σχεδιασμό του εργατικού δυναμικού. Πρωτοβουλίες υποστήριξης του προσωπικού για να σταματήσουν το κάπνισμα συμφωνούν με τη σύσταση Boorman, ότι το NHS πρέπει να είναι ένας παραδειγματικός εργοδότης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ευημερία του προσωπικού και τη μείωση των ασθενειών.

Ως συνδικαλιστική οργάνωση που αντιπροσωπεύει πάνω από 47.000 επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, το RCM θα ήθελε να δει μια πιο ενδιαφέρουσα, ενεργητική και στρατηγική προσέγγιση από όλους τους εργοδότες για την υγεία και ευημερία του εργατικού δυναμικού. Ενσωμάτωση θεραπευτικών υπηρεσιών για τη διακοπή του καπνίσματος μέσα στον εργασιακό χώρο, επιτρέποντας στο προσωπικό να παρίσταται σε ραντεβού για αυτό το λόγο ακόμα και μέσα στο ωράριο εργασίας αν είναι απαραίτητο, μαζί με τη διατήρηση των χώρων του NHS χωρίς καθόλου καπνό, θα επιδείξουν πραγματική δέσμευση στην προαγωγή της υγείας.

Πηγή: https://www.rcm.org.uk/media/3394/support-to-quit-smoking-in-pregnancy.pdf

Κατάστημα Νέου Ηρακλείου

Μαρίνου Αντύπα 88,
14121, Νέο Ηράκλειο Αττικής
Τηλ: 210 27 14 115

Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο:
09:00 – 17:00

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή:
09:00 – 21:00

Κατάστημα Χαλανδρίου

Αγίας Παρασκευής 104,
15232, Χαλάνδρι Αττικής
Τηλ: 210 68 94 741

Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο:
09:00 – 17:00

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή:
09:00 – 21:00

 

Log in

pop up logo

Τα πρϊόντα ατμίσματος σε αυτή την σελίδα απευθύνονται μόνο σε ενήλικους.

Είστε άνω των 18 ετών;

Είμαι άνω των 18