Share the story

Την Τρίτη 15/2/2022 η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε το Σχέδιο για την Ενδυνάμωση της Ευρώπης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου όπως αυτό προτάθηκε από την Ειδική Επιτροπή BECA (BEating CAncer) που είχε συσταθεί με αυτό το σκοπό. Πέραν των άλλων, στο ψηφισθέν Σχέδιο που έγινε αποδεκτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου (652 Υπέρ, 15 Κατά και 27 Λευκά), υπήρχε ειδική μνεία για το ηλεκτρονικό τσιγάρο: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "θεωρεί ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα μπορούσαν να παράσχουν σε καπνιστές τη δυνατότητα να σταματήσουν σταδιακά το κάπνισμα"

17 εκατομμύρια Ευρωπαίοι μπορούν να διακόψουν το κάπνισμα με τη χρήση του ατμίσματος

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις τελικές του συστάσεις για μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου. Η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου (BECA) εγκρίθηκε με 652 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 27 αποχές την Τετάρτη.

Εστίαση στην πρόληψη του καρκίνου

Καθώς πάνω από το 40% όλων των καρκίνων μπορούν να προληφθούν μέσω «συντονισμένων ενεργειών που στοχεύουν σε παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, βιολογικούς, περιβαλλοντικούς, εργασιακούς, κοινωνικοοικονομικούς και εμπορικούς», οι ευρωβουλευτές ζητούν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση ανεξάρτητη επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη. Τα συνιστώμενα μέτρα περιλαμβάνουν προγράμματα χρηματοδότησης που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να σταματήσουν το κάπνισμα και προωθούν δράσεις για τη μείωση και την πρόληψη των βλαβών που σχετίζονται με το αλκοόλ ως μέρος μιας αναθεωρημένης στρατηγικής της ΕΕ για το αλκοόλ. Το Κοινοβούλιο απαιτεί επίσης μια υποχρεωτική και εναρμονισμένη διατροφική ετικέτα της ΕΕ στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας για τα τρόφιμα, καθώς και τον καθορισμό οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης για τουλάχιστον 25 επιπλέον ουσίες.

Ίση πρόσβαση στη φροντίδα του καρκίνου πέρα ​​από τα σύνορα

Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν ότι οι ασθενείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όταν προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και να συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ζητούν τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ώστε να επιτραπεί η κινητικότητα και η πρόσβαση σε εξαιρετικά εξειδικευμένο εξοπλισμό και φροντίδα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για την έγκριση και την αποζημίωση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για δεύτερη γνώμη. Η πολυεθνική συνεργασία και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι διασυνοριακές κλινικές δοκιμές πρέπει επίσης να είναι πιο αποτελεσματικές, λένε.

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και να καταστούν οι θεραπείες για τον καρκίνο πιο προσιτές και προσιτές σε επίπεδο ΕΕ, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν σθεναρά την επέκταση των κοινών διαδικασιών προμήθειας, ιδίως για σπάνια, παιδιατρικά και νέα φάρμακα και θεραπείες για τον καρκίνο. Θέλουν επίσης να διαφοροποιήσουν την αλυσίδα εφοδιασμού αντικαρκινικών φαρμάκων, να παρακολουθούν στενότερα τις ελλείψεις και να δημιουργήσουν ένα στρατηγικό απόθεμα κρίσιμων αντικαρκινικών φαρμάκων.

Άλλες βασικές συστάσεις στην έκθεση περιλαμβάνουν:

- διασφάλιση του «δικαιώματος στη λήθη (με το οποίο οι ασφαλιστές και οι τράπεζες δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ιατρικό ιστορικό ατόμων που έχουν προσβληθεί από καρκίνο) σε όλους τους ασθενείς της ΕΕ δέκα χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας τους (και έως πέντε χρόνια για ασθενείς που είχαν διαγνωστεί πριν από την ηλικία των 18).

  • προσθήκη άλλων καρκίνων (εκτός από τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου) στο νέο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου που υποστηρίζεται από την ΕΕ.
  • διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας του φαρμακευτικού συστήματος, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία τιμολόγησης, τα κριτήρια αποζημίωσης και τις καθαρές τιμές των φαρμάκων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η τελική συζήτηση πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια την Τρίτη

Η εισηγήτρια της BECA, Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe, FR) δήλωσε: «Δώδεκα χρόνια μετά την τελευταία ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση του καρκίνου, αυτή που παρουσιάζουμε σήμερα είναι ιστορική, τόσο ως προς τη φιλοδοξία και τους στόχους της, όσο και πόρους που θα παρέχουμε. Θα μπορέσουμε επιτέλους να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά, μαζί, τις ανισότητες στον τομέα της υγείας που επιμένουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες εκατομμυρίων Ευρωπαίων που πλήττονται από αυτή την ασθένεια. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας προχωρά.

Η Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου (BECA) δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2020 και έληξε τη θητεία της στις 23 Δεκεμβρίου 2021. Η επιτροπή διοργάνωσε μια άνευ προηγουμένου διαδικασία διαβούλευσης μέσω μιας σειράς δημόσιων ακροάσεων. Τα μέλη αντάλλαξαν επίσης απόψεις με εθνικά κοινοβούλια και με διεθνείς οργανισμούς και εμπειρογνώμονες. Τα κύρια διδάγματα που αντλήθηκαν από τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε από την BECA σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στη φροντίδα του καρκίνου στην ΕΕ έχουν επίσης ενσωματωθεί στην έκθεση.

Πηγή