"Επιδράσεις στην Καρδιαγγειακή λειτουργία με τη Μετάβαση από Τσιγάρα Καπνού σε Ηλεκτρονικά Τσιγάρα"

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 10:24
"Επιδράσεις στην Καρδιαγγειακή λειτουργία με τη Μετάβαση από Τσιγάρα Καπνού σε Ηλεκτρονικά Τσιγάρα"

Δημοσίευση στην Journal of the American College of Cardiology – Αμερικανική Εφημερίδα Κολλεγίου Καρδιολογίας

Ιστορικό
Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου (EC) αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο παγκοσμίως. Οι πρώιμες καρδιαγγειακές επιδράσεις της μετάβασης από τσιγάρα καπνού (TC) στα ηλεκτρονικά τσιγάρα (ΕC) σε χρόνιους καπνιστές είναι άγνωστες. Η μετα-ανάλυση των μελετών της ροής διαμέσου διαστολής (FMD), υποδηλώνει 13% χαμηλότερη συγκέντρωση, προσαρμοσμένων σχετικών κινδύνων για καρδιαγγειακά επεισόδια με κάθε 1% βελτίωση της FDM.
Στόχοι
Αυτή η μελέτη επεδίωκε να προσδιορίσει την πρόωρη αγγειακή επίδραση της μετάβασης των μακροχρόνιων καπνιστών από τα τσιγάρα καπνού στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Μέθοδοι
Οι συγγραφείς διεξήγαγαν μια δυνητική, τυχαιοποιημένη δοκιμή ελέγχου με μια παράλληλη μη τυχαιοποιημένη ομάδα προτίμησης και με τυφλό τελικό σημείο καπνιστές ηλικίας άνω των 18 ετών οι οποίοι κάπνιζαν τουλάχιστον 15 τσιγάρα την ημέρα για τουλάχιστον δύο χρόνια και δεν είχαν παρουσιάσει διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν  τυχαιοποιημένα να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη ή ηλεκτρονικά τσιγάρα χωρίς νικοτίνη για 1 μήνα. Αυτοί που δεν επιθυμούσαν να διακόψουν τα τσιγάρα καπνού συνέχισαν με αυτά σε μια παράλληλη ομάδα προτίμησης.  Πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση βαθμολογίας τάσης για προσαρμογή  των διαφορών μεταξύ των τυχαιοποιημένων ατόμων και αυτών που αποτελούσαν την ομάδα προτίμησης. Η αγγειακή λειτουργία εκτιμήθηκε με FMD και ταχύτητα παλμικού κύματος. Η συμβατότητα με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα  μετρήθηκε με επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα.
Αποτελέσματα
Μέσα σε ένα μήνα από τη μετάβαση από τα τσιγάρα καπνού στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην ενδοθηλιακή λειτουργία (γραμμική τάση β = 0,73%, διάστημα εμπιστοσύνης 95% [CI]: 0,41-1,05, p <0,0001, TC έναντι EC συνδυασμένη: 1,49% · 95% CI: 0.93 έως 2.04 · ρ <0.0001) και αγγειακή δυσκαμψία (-0.529 m / s · 95% CI: -0.946 έως -0.112 · ρ = 0.014). Οι συμμετέχοντες γένους θηλυκού σε σχέση με αυτούς γένους αρσενικού επωφελήθηκαν περισσότερο από τη μετάβαση σε κάθε σύγκριση μεταξύ των ομάδων. Όσοι συμμορφώθηκαν τελείως με τη μετάβαση σε ηλεκτρονικό τσιγάρο έδειξαν και τη μεγαλύτερη βελτίωση. Δεν υπήρχε διαφορά στις αγγειακές επιδράσεις μεταξύ ηλεκτρονικών τσιγάρων με νικοτίνη και χωρίς νικοτίνη εντός του χρονικού πλαισίου της μελέτης.
Συμπεράσματα
Οι καπνιστές τσιγάρων καπνού, ιδιαίτερα οι γυναίκες, παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση στην αγγειακή τους υγεία εντός ενός μηνός από τη μετάβαση στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η μετάβαση από τα τσιγάρα καπνού στα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο μείωσης της βλάβης. (Αγγειακές επιδράσεις των κανονικών τσιγάρων έναντι ηλεκτρονικού τσιγάρου [VESUVIUS], NCT02878421, ISRCTN59133298)


Πηγή: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109719381938

Κατάστημα Νέου Ηρακλείου

Μαρίνου Αντύπα 88,
14121, Νέο Ηράκλειο Αττικής
Τηλ: 210 27 14 115

Δευτέρα & Τετάρτη 09:00 - 19:00

Τρίτη & Πέμπτη & Παρασκευή 09:00 - 21:00

Σάββατο 09:00 - 17:00

Κατάστημα Χαλανδρίου

Αγίας Παρασκευής 104,
15232, Χαλάνδρι Αττικής
Τηλ: 210 68 94 741

Δευτέρα & Τετάρτη 09:00 - 19:00

Τρίτη & Πέμπτη & Παρασκευή 09:00 - 21:00

Σάββατο 09:00 - 17:00

 

Log in

pop up logo

Τα πρϊόντα ατμίσματος σε αυτή την σελίδα απευθύνονται μόνο σε ενήλικους.

Είστε άνω των 18 ετών;

Είμαι άνω των 18